ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ GENERATIVITY

Το «Generativity: manage it!» είναι ένα έργο που ανταποκρίνεται σε ερωτήματα που προκύπτουν στους περισσότερους οργανισμούς που δρουν στον τριτογενή τομέα σε διάφορα πεδία: από την κοινωνική παρέμβαση στην εκπαίδευση και την ενδυνάμωση μειονοτήτων ως τη στήριξη της απασχόλησης: η ανάγκη απόκτησης, ανάπτυξης και εφαρμογής δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον  Κύκλο Διαχείρισης Έργου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GENERATIVITY

Με τον συγκεκριμένο όρο εννοούμε ένα αυτόνομο σύστημα από το οποίο οι χρήστες μπορούν να αντλήσουν μια ανεξάρτητη δυνατότητα να δημιουργήσουν, να εφαρμόσουν ή να παράγουν νέα περιεχόμενα μοναδικά για το συγκεκριμένο σύστημα, χωρίς επιπλέον βοήθεια ή παρεμβολή από τους δημιουργούς του συστήματος. Έχουμε προσαρμόσει έναν όρο ο οποίος επινοήθηκε το 1950 από τον Erik Erikson για να υποδηλώσει μια ανησυχία για την ίδρυση και την καθοδήγηση από το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων ICT εργαλείων για PCM και για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και βιώσιμων υπηρεσιών. Το έργο έχει ως στόχο να κάνει τη διαφορά στη ζωή ενός ατόμου, να προσφέρει και να φροντίσει για την κοινότητα του. Μοιραζόμαστε τις ικανότητές μας με σκοπό τη προώθηση του generativity.