Over “Generativiteit”

“Generativiteit: werk eraan!” is een project dat een antwoord biedt op een aantal van de vragen waarmee het leeuwendeel van de organisaties uit de sociale sector wordt geconfronteerd in tal van domeinen: van maatschappelijke interventies tot onderwijs, van ondersteuning van kansarme groepen of personen tot werkgelegenheidssteun. Het is noodzakelijk om vaardigheden en competenties op het gebied van Project Cycle Management (geïntegreerde aanpak van projectbeheer) te verwerven, te ontwikkelen en te gebruiken.

WAT IS GENERATIVITEIT

Wij verwijzen hiermee naar een op zichzelf staand systeem waarop gebruikers volledig onafhankelijk nieuwe inhoud voor dat systeem kunnen creëren, genereren, implementeren of produceren, zonder dat daarvoor bijkomende hulp of input nodig is van diegenen die het systeem oorspronkelijk hebben ontwikkeld. Wij passen hiervoor een begrip aan dat in 1950 door Erik Erikson werd gelanceerd om te wijzen op het belang van de ontwikkeling en de uitrol van innovatieve ICT-tools voor PCM en om doeltreffende en duurzame diensten te ontwikkelen. Het project wil een verschil maken in iemands leven, wil teruggeven aan de gemeenschap en wil zorg dragen voor die gemeenschap. Wij delen onze competentie om generativiteit in de toekomst te stimuleren.

ity