O Generatywności

“Generativity: manage it!” to projekt, który odpowiada na niektóre z pytań zadawanych przez organizacje działające w trzecim sektorze, w różnych obszarach: od działań o charakterze społecznym po edukację, od osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, po wspieranie zatrudnienia: Projekt odpowiada potrzebie nabywania, rozwijania i wdrażania umiejętności i kompetencji w zakresie metody Zarządzania Cyklem Projektu (PCM).

CZYM JEST GENERATYWNOŚĆ

Pojęcie to opisuje autonomiczny system, którego użytkownicy pozyskają niezależną zdolność kreowania, generowania, wdrażania lub tworzenia nowych unikatowych umiejętności bez pomocy ze strony twórców tego systemu. Termin “generatywność” został stworzony przez Erika Eriksona w 1950 roku, w odniesieniu do potrzeby ustalenia wytycznych do zaprojektowania i wdrożenia innowacyjnych narzędzi ICT dla zarządzania projektami, ale dotyczy także opracowania, a w wyniku tego zwiększenia skuteczności i efektywności usług. Celem projektu jest poprawa jakości życia jednostek w społeczeństwie, zakładająca obustronne korzyści i wsparcie. Dzielimy się naszymi kompetencjami aby osiągnąć nowy poziom generatywności