CARDET (CY) jest wiodącym ośrodkiem badawczo-rozwojowym we wschodniej części regionu Morza Śródziemnego, posiadającym kompleksową wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania projektów, budowania potencjału oraz e-learningu. CARDET zrealizował liczne projekty związane z rozwojem umiejętności tworzenia i planowania w zakresie e-learningu, technologii edukacyjnych, oceny deficytu umiejętności w instytucjach edukacyjnych, zaangażowania obywatelskiego, sprawiedliwości społecznej i integracji, a także rozwoju rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. CARDET tworzy międzynarodowy zespół ekspertów z dziesiątkami globalnych ekspertyz.