Η EEC (UK) εταιρεία συμβούλων που δημιουργήθηκε το 2009 και  παρέχει αξιολόγηση και υποστήριξη για τις  ανάγκες χρηστών, εταιρειών  και έργων σε όλη την Ευρώπη, με σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργία τους και την  παραγωγής τους. Μια αποτελεσματική αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών είναι κρίσιμης σημασίας για τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός οργανισμού, όχι μόνο γιατί τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά γιατί θα πρέπει επίσης να καλύπτουν και  τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών. Η εταιρεία αναπτύχθηκε αντλώντας εμπειρία από παλιότερες συνεργασίες στην διαχείριση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ICT,  και στους χώρους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.