EEC (UK) is een adviesverstrekker die in 2009 werd opgericht met het oog op het aanbieden van evaluatie en ondersteuning van de noden van de gebruiker aan ondernemingen en projecten uit heel Europa, om deze zo in staat te stellen om hun werk en output te verbeteren. Een efficiënte analyse van de noden van de gebruiker is essentieel in de levensduur van producten van een organisatie; producten en diensten moeten niet alleen bruikbaar zijn, maar zij moeten ook inspelen op de noden en verzuchtingen van hun gebruikers. Bedoeling van de onderneming is ook om voort te bouwen op de ervaring uit het verleden met projecten en projectgerelateerde activiteiten op het gebied van opleiding, ICT en sociale media.