EEC (UK) jest firmą zajmującą się doradztwem, powstałą w 2009 roku, prowadzącą badania profili użytkowników dla potrzeb firm oraz projektów w całej Europie, w celu poprawy ich pracy i rezultatów. Skuteczna ocena potrzeb użytkowników ma kluczowe znaczenie w okresie życia produktu danej organizacji. Nie tylko produkty i usługi muszą być użyteczne, ale także muszą zaspokoić potrzeby i aspiracje ich użytkowników. Firma została również stworzona, aby w dużym stopniu wykorzystać dotychczasowe doświadczenie z pracy i zarządzania projektami w dziedzinie szkoleń, technologii informacyjnych oraz w obszarze mediów społecznościowych.