Η FIOpsd (IT), η Ιταλική Ομοσπονδία Οργανισμών για τους αστέγους είναι ένας οργανισμός που επιδιώκει την (κοινωνική) προσέγγιση και την  αλληλεγγύη σε ενήλικες  άστεγους  που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα περιθωριοποίησης. Δραστηριοποιείται σε 15 ιταλικές περιφέρειες, με μέλη περισσότερους από 80 τοπικούς φορείς  μεταξύ των οποίων είναι δήμοι, τοπικές  αρχές , κοινωνικοί εταίροι και  συνεταιριστικές  οργανώσεις. Η FIOpsd (IT), συνεργάζεται στενά με την ιταλική κυβέρνηση για την προώθηση αποτελεσματικότερων πολιτικών ένταξης των ανθρώπων που βιώνουν την έλλειψη στέγης. Στις πρόσφατες συνεργασίες της FIOpsd (IT), συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή της στο σχεδιασμό των πρώτων εθνικών κατευθυντηρίων  γραμμών  για την εξάλειψη της φτώχειας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.