FIOpsd (IT), Włoska Federacja Organizacji dla osób bezdomnych, jest organizacją, która dąży do solidarności z bezdomnymi osobami dorosłymi, którym grozi poważna marginalizacja. FIOpsd działa w 15 włoskich regionach, współpracując z ponad 80 członkami władz lokalnych, spółdzielni socjalnych i stowarzyszeń. FIOpsd współpracuje z rządem Włoch w celu promowania bardziej wyrównanych i skutecznych polityk wpływających na zwiększenie integracji osób dotkniętych bezdomnością. Wśród ostatnich przedsięwzięć FIOpsd jest ich udział w opracowaniu pierwszych krajowych wytycznych w sprawie likwidacji ubóstwa i walki z wykluczeniem społecznym.