FNARS (FR) is een nationale koepelorganisatie die 870 non-profit- en overheidsinstellingen overkoepelt, die samen zo’n 3000 centra en diensten vertegenwoordigen en actief zijn op het gebied van maatschappelijke inclusie. De leden van FNARS bieden sociale steun op basis van een holistische benadering van de complexe problemen waarmee mensen worden geconfronteerd (huisvestingsproblemen, tewerkstelling, justitie, gezondheid, verslaving, enz.) en streeft daarbij naar volwaardige toegang van de dienstverlening als een fundamenteel recht.