FNARS (FR) jest krajową organizacją parasolową, która zrzesza 870 organizacji non-profit i organizacji publicznych, reprezentujących prawie 3000 ośrodków i usług w dziedzinie integracji społecznej. Członkowie FNARS zapewniają wsparcie społeczne, przyjmując globalne podejście do złożonych problemów społecznych (kwestie mieszkaniowe, zatrudnienie, sprawiedliwość, zdrowie, uzależnienia itp.) i dąży do zapewnienia pełnego dostępu do podstawowych praw obywatelskich.