Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΜΚΟ), ιδρύθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου και έχει κοινωφελείς επιμορφωτικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Συμμετέχει και υλοποίει προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό δημόσιο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Υλοποιεί δράσεις για την ένταξη, την βελτίωση της πρόσβασης, της κοινωνικής στήριξης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, ευπαθών κοινωνικά ομάδων και έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).