KEA (EL) jest organizacją pozarządową zajmującą się badaniami i metodami testowania, rozwijania i wzmacniania wymiaru społecznego, w regionie Cycladis. KEA działa na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w oparciu o doświadczenie zarówno w projektach europejskich jak i lokalnych programach EFS.