Η βιβλιογραφία για το PCM (Κύκλο Διαχείρισης Έργου) βασίστηκε πάνω στην έρευνα των εταίρων του έργου και συγκεκριμένα από τους: Diciannove, Cardet, EEC, Danmar, FNARS και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί πιο αποδοτικά και καινοτόμα η υποστήριξη, εργαλείων για το PCM.

Η βιβλιογραφία είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδολογικής έρευνας και ανταλλαγής απόψεων  πάνω στην διαχείριση έργων από όλους τους εταίρους.

Προτείνουμε να ξεκινήσετε την μελέτη σας για το PCM από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες είναι πρότυπο αναφοράς για οτιδήποτε αφορά τη διαχείριση έργων στα πλαίσια των προγραμμάτων της ΕΕ. Όπου είναι δυνατόν, υπάρχει σύνδεσμος προς την εγκεκριμένη αναφορά ιστού.

Η βιβλιογραφία είναι δομημένη με αλφαβητική σειρά και έχει ως εξής: