Bieżąca bibliografia PCM oparta na badaniach nad odpowiednimi umiejętnościami dotyczącymi PCM przeprowadzonymi przez firmy Diciannove, Cardet, EEC, Danmar, FNARS i Uniwersytet w Tesalii w celu opracowania bardziej innowacyjnego i skutecznego wsparcia, narzędzi i ścieżki dostępu do PCM.

Bibliografia jest wynikiem badań panelowych i wymianą zasobów metodologicznych partnerów.

Proponujemy zacząć od wytycznych Komisji Europejskiej, które są standardem referencyjnym dotyczącym zarządzania projektami w ramach programów UE.

Gdzie to możliwe, znajduje się link do autoryzowanego adresu internetowego.

Wpisy w bibliografii są alfabetyczne a jej struktura wygląda następująco: