Οι ενότητες μάθησης που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου Generativity, έχουν  σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές κοινότητες σε ένα  περιβάλλον 2.0.

Οι ακόλουθες έξι ενότητες κατάρτισης αντιπροσωπεύουν έναν καινοτόμο, αποτελεσματικό και βιώσιμο οδηγό Κύκλου Διαχείρισης Έργου.

Οι ενότητες κατάρτισης έχουν κατασκευαστεί για να βοηθήσουν τους αρχάριους στην κατανόηση του ΚΔΕ, με πρακτικές συμβουλές για την υποστήριξη συγκεκριμένων θεμάτων. Ταυτόχρονα, οι αναλυτικές σημειώσεις προσφέρουν τις δυνατότητες βελτίωσης τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών δεξιοτήτων όσων έχουν ήδη εμπειρία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και να στηρίξουμε τη νέα γενιά οργανισμών του τριτογενή τομέα στην πορεία τους προς τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την υλοποίηση βιώσιμων και αποτελεσματικών ευρωπαϊκών έργων.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες χωρίζονται σε διαφάνειες και σημειώσεις: οι διαφάνειες είναι στα αγγλικά ενώ οι σημειώσεις είναι στις εθνικές γλώσσες για την προώθηση καλύτερης γνώσης.

Είναι όλα δωρεάν και με εύκολη χρήση: πρέπει απλά να επιλέξετε την ενότητα που σας ενδιαφέρει αναζητώντας τους τίτλους τους, επιλέξτε ενότητα και επιλέξτε να το διαβάσετε ηλεκτρονικά ή να το κατεβάσετε απευθείας στη συσκευή σας.

(διαθεσιμότητα λήψης από τον Ιανουάριο του 2018 – κάνετε εγγραφή για να ενημερωθείτε για τη δημοσίευσή τους)