Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την Σχολή Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου ως ένα από τα κεντρικά θεσμικά του όργανα, υποστηρίζει όλες τις σημαντικές διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο και παρέχει βασικές και προσαρμοσμένες υπηρεσίες προκειμένου να συστηματοποιήσει και να ενοποιήσει την αποκεντρωμένη εκπαίδευση σε διάφορους τομείς.