University of Thessaly (EL) wraz z Career & Lifelong Learning Center, jako jeden z centralnych wydziałów Uniwersytetu Tesalii, wspiera wszystkie istotne procesy na Uniwersytecie i dostarcza podstawowe i indywidualne usługi dostosowane do wszystkich organów instytucjonalnych na poziomie uniwersyteckim w celu usystematyzowania i ujednolicenia zdecentralizowanego szkolenia w różnych dziedzinach.