Τα online εκπαιδευτικά βίντεο (tutorials) αντιπροσωπεύουν την τρίτη πνευματική παραγωγή του έργου Generativity. Έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την Danmar Computers, η οποία ανέθεσε στους εταίρους, την υλοποίηση κάθε ενός εκπαιδευτικού βίντεο.
Τα εκπαιδευτικά βίντεο επικεντρώνονται στην υποστήριξη των αρχάριων και των επαγγελματιών να μάθουν, να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στον τομέα της πληροφορικής(ΤΠΕ), προκειμένου να επιτύχουν αποτελεσματικά και βιώσιμα έργα, ειδικά στοχευμένα στο πρόγραμμα Erasmus +.

Τα εκπαιδευτικά βίντεο αντιπροσωπεύουν το “how-to”(εγχειρίδιο), μια ανεπίσημη μέθοδο που χρησιμοποιείται συχνά από κοινότητες ανοιχτού κώδικα, η οποία αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματική για την εκμάθηση εργαλείων ΤΠΕ. Περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εξηγήσεις με τον τρόπο χρήσης ως εργαλεία διαχείρισης έργων, παρέχοντας άμεση υποστήριξη για να κάνουν όλα τα απαραίτητα βήματα για την αντιμετώπιση της πρόκλησης ενός επιτυχημένου έργου.

Διατίθενται στην αγγλική γλώσσα με υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τους υπότιτλους και επιλέξτε τη γλώσσα της επιλογής σας.

Είναι δυνατόν να συνεργαστείτε μαζί μας παρέχοντας ανατροφοδότηση σχετικά με τα εκπαιδευτικά βίντεο και τις ενότητες, κάνοντας εγγραφεί στο τμήμα συνεργασίας της πλατφόρμας

Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε τα βίντεο όλα μαζί: