Met de term “generativiteit” bedoelen wij een op zichzelf staand systeem waarop gebruikers kunnen voortbouwen om volledig onafhankelijk nieuwe inhoud voor dat systeem te creëren, te genereren, te implementeren of te produceren, zonder dat daarvoor bijkomende hulp of input nodig is van diegenen die het systeem oorspronkelijk hebben bedacht. Het begrip werd in 1950 door Erik Erikson gelanceerd om te wijzen op het belang van ontwikkeling en begeleiding. In het boek “Stages of Psychological Development” van Erikson wordt “generativiteit” gedefinieerd als zijnde een gevecht tegen stagnatie dat optreedt tijdens de volwassenheid, wanneer een proces van begeleiding plaats heeft gemaakt voor een proces van begeleiding van de volgende generaties, gaande van begeleiding in enig sociaal domein, van een kind opvoeden tot leren hoe een traditie van misbruik kan worden gestopt, van het schrijven van een familiegeschiedenis tot het starten van nieuwe organisaties, van het ontwerpen en implementeren van innovatieve ICT tools voor PCM en om doeltreffende en duurzame diensten te ontwikkelen. Het project wil een verschil maken in iemands leven, wil teruggeven aan de gemeenschap en wil zorg dragen voor die gemeenschap. Wij delen onze competentie om nieuwe generativiteit te bevorderen.