Termin “generatywność” opisuje autonomiczny system, którego użytkownicy pozyskają niezależną zdolność kreowania, generowania, wdrażania lub tworzenia nowych unikatowych umiejętności bez pomocy ze strony twórców tego systemu. Termin ten został stworzony przez Erika Eriksona w 1950 roku, który w przewodniku pt. „Etapy rozwoju psychospołecznego”, definiuje ją jako zmaganie się ze stagnacją wśród ludzi w dojrzałym wieku. W ich przypadku proces edukacji zakończył się i został przeniesiony na nowe pokolenie. Edukacja w tej sytuacji dotyczy całej dziedziny aktywności społecznej, od etapu rozwoju człowieka aż do dorosłości, od pisania historii rodzinnych do tworzenia nowych jednostek, od projektowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi ICT dla PCM, do rozwoju skutecznych i efektywnych usług. Celem projektu jest poprawa jakości życia jednostek w społeczeństwie, zakładająca obustronne korzyści i wsparcie Dzielimy się naszymi kompetencjami aby osiągnąć nowy poziom generatywności.