FEANTSA (BE), is een Europese Federatie van Nationale Organisaties die sinds 1989 met daklozen werkt om armoede en sociale uitsluiting van mensen die dakloos dreigen te worden of dakloos zijn, te voorkomen en te verminderen. FEANTSA telt vandaag meer dan 130 leden-organisaties die actief zijn in zowat 30 Europese landen, met inbegrip van 28 EU Lidstaten. Het merendeel van de leden van FEANTSA zijn nationale of regionale overkoepelende organisaties van dienstverleners. Zij werken nauw samen met de overheid, met socialehuisvestingsmaatschappijen en andere relevante actoren. FEANTSA werkt nauw samen met de EU-instellingen en heeft raadgevende status bij de Raad van Europa en de Verenigde Naties