Η FNARS (FR) είναι μια εθνική οργάνωση από 870 ομόσπονδους   μη κερδοσκοπικούς και δημόσιους οργανισμούς που εκπροσωπούν περίπου 3.000 δομές και υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. Τα μέλη της FNARS παρέχουν κοινωνική υποστήριξη υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση στα πολύπλοκα προβλήματα των ανθρώπων (θέματα στέγασης, απασχόλησης, δικαιοσύνης, υγείας, εθισμού, κ.λπ.) με στόχο να έχουν οι πολίτες το θεμελιώδες δικαίωμα της πλήρους πρόσβασης στις υπηρεσίες.