Danmar Computers sp. z o.o. (PL) jest firmą informatyczną i posiada wiedzę z zakresu organizacji europejskich, kształcenia zawodowego w dziedzinie informatyki oraz rozwijania i świadczenia usług e-learningowych. Dzięki rozległej wiedzy i doświadczeniu w zakresie zarządzania i wdrażania programów UE, firma ta będzie współodpowiedzialna za wdrażanie i zarządzanie projektem. Danmar stworzył i udostępnił AdminProject – efektywne narzędzie online służące do projektowania, tworzenia i zarządzania projektami europejskimi, specjalnie dostosowanym do programu Erasmus +. Danmar opracuje i stworzy tutorial Generativity.