partnerstwo: składa się z uznanych organizacji, tworzących trzypoziomowe zintegrowane konsorcjum:

   • Podmiot prawny: od 1-go poziomu (lokalne stowarzyszenia – IT, EL, PL, UK, CY), poprzez poziom 2-gi (regionalne i krajowe organizacje parasolowe – IT, FR) aż do 3-go poziomu (Federacje stowarzyszeń na poziomie UE); organy publiczne i prywatne; konsorcjum ma bezpośredni wpływ na podmioty w 28 Państwach Członkowskich
   • Poziom wpływu w zakresie upowszechniania: na szczeblu lokalnym (w BE, IT, FR); krajowym (BE, FR, IT, EL); oraz UE (BE)
   • Zakres działań: instytucje szkolnictwa wyższego (EL); zarządzanie jakością (CY, PL, IT); ewaluacja (UK); eksperci ICT (PL, IT); polityka na rzecz integracji osób bezdomnych (BE, FR, IT, UE), migrantów, uchodźców (BE, FR, IT, UE)
   • Partnerami są: FEANTSA (BE), Danmar Computers (PL), Diciannove s.c. (IT), University of Thessaly (EL), Europe Evaluation Company (UK), KEA (EL), FIOpsd (IT), FNARS (FR), Cardet (CY)